N.E.X.T.

Управление на търговска дейност

N.E.X.T. дава възможност на търговските компании да управляват ефективно всички аспекти на търговската си дейност- от първоначалния контакт с клиента до експедирането на поръчката му. Next влключва, но не е ограничен до следните функционалности: Верига на доставките, управлявана безупречно. Подобрена видимост върху цялата верига на доставките позволява на мениджърите да предвиждат и планират нуждите си от нови покупки и доставки. Прозрачни отношения с доставчици и клиенти благодарение на различни изгледи за трендове, ценови политики и промоции, оптимизиране на разходите за доставка, транспорт и съхранение. Вашият склад е самостоятелна и жива екосистема. Обхванете всички аспекти на складовите операции за всички Ваши локации- нужди от стоки и текущи наличности, трансфери на стоки, преброявания и инвентаризации. Карта на склада със зони и точни местоположения на стоките, за да можете да сведете времето и усилията по приемане на стока, комисиониране на поръчки и експедиции до минимум. Вградени работни графици и алгоритми, подпомагащи служителите да намират, комисионират и опаковат бързо и точно поръчките, подлежащи на експедиция. Продажбите – основополагащи за всеки бизнес. Комплекс от гъвкави инструменти за ефективно управление на отношенията с клиенти и продажбите. Актуализиране на ценовите условия спрямо реализираните обороти, получените от доставчика отстъпки за количества и реална отчетна цена, включваща всички съпътстващи разходи. Във всеки един момент знаете каква е печалбата Ви/реализираната надценка, като отчетната цена включва всички съпътстващи разходи по доставката.

Планиране и управление на производство

Комбинация от инструменти, помагащи Ви да произвеждате качествен продукт на точната цена. Чрез N.E.X.T. можете да управлявате целия производствен процес по- точно и по- ефективно: Няма място за импровизация, вярната информация е Вашето най- силно оръжие. Осигурете снабдяването и си гарантирайте поддържането на оптимални наличности. Нагледен анализ на нуждите от материални запаси спрямо изпълняваните поръчки и текущите наличности или пък историческите данни за продажби. N.E.X.T. има пълен набор от функционалности за отличното управление на процесите по покупка и доставка на материали и суровини за производството. Наличните опции включват и импортиране на доставни ценови листи, определяне на най- оптимизирана оферта, интелигентно водене на покупките със срокове на доставка, доставени и очаквани количества с коректна отчетна цена с включени съпътстващи доставката разходи. При изпълнение на крайната цел е важно да сте устойчиви на непрестанните промени. Динамичният производствен график, отчита всички важни особености свързани с изпълнение на текущите поръчки – приоритет, срокове за доставка, натовареност на производствените линии, ремонти и профилактика на машините. Лесна и удобна за работа визуализация на статуса и прогреса на поръчките в реално време. Допълнителни възможности за планиране и препланиране на производствени задачи директно през графика, използвайки drag & drop функционалност. Вашето производство не е черна кутия. Вижте пълната картина. N.E.X.T. следи за формирането на коректна производствена себестойност на продукцията. На управление и отчитане подлежат множество съпътстващи производството процеси – опаковане, палетиране, печатане на етикети, packing lists, сертификати и др.