Търговия със зърно

Търговия със зърно

Търговията със зърно, торове, препарати и семена има своите специфики – сезонност, вариращи обеми и продуктово търсене в годините под влияние на климатичните промени, както и динамика на борсови цени. Същевременно с това големите обеми, влиянието на качествените показатели, богатата гама сортове и хибриди и различните съотношения активно вещество (при торове и препарати) комплицират отчетността, съхранението и логистиката.

N.E.X.T. е специализирано решение за цялостно управление на търговията със зърно, торове, препарати и семена, което обхваща всички звена: централния офис по продажбите, складовете и подразделенията в страната, екип от търговски представители, които въвеждат заявки на клиенти, съхранението и логистиката.
Регистрират се всички клиентски поръчки с прилежащите им условия за доставка, условия за плащане, отговорен търговски представител и др. Улеснява и автоматизира значително мониторинга на напредъка при изпълнение на поръчката - очаквано / получено предварително, частично / пълно експедиране на артикулите от поръчката, фактурирани суми и оставени за фактуриране.

Awesome Image

Управление на складове и наличности

Прогнозиране на оптимални нужди от запаси чрез отчитане на текущи заявки на клиенти, заявени и недоставени поръчки от доставчици, текущи инвентаризации и автоматизирано ново генериране на покупки за необходимото количество за артикул.

Получете безплатна консултация

Искаме да ви покажем най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на N.E.X.T

Искаме да ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.