N.E.X.T. Търговско планиране

N.E.X.T. Търговско планиране

Планирайте покупки на база на продажби с един поглед от един екран

Функционален пакет N.E.X.T. Търговско планиране е инструмент за обвързване на продажби с покупки и/или количества на склад, което от една страна гарантира изпълнението на договорите в срок, количествено и качествено, а от друга страна дава информация за планирани приходи, разходи и печалба.

Свързани продукти:


Получете безплатна консултация

Искаме да ви покажем най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на N.E.X.T.

Искаме да ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.