Услуги

Разбирането на нуждите на клиентите и предоставянето на качествени услуги е в основата на всяко успешно внедряване.
- Веселин Павлов
Управител

Внедряване и обучение

Първоначален анализ на ситуацията, откриване на потенциални „слаби“ места, които се нуждаят от оптимизация. Изготвяне на план за внедряването с ясно определен обхват на бизнес процесите, разпределение на отговорностите и времетраене на етапите. Експертно консултиране по конвертирането и импорта на бизнес данни от наследен софтуер. Надграждане чрез разработка на допълнителни функционалности, модифициране на разпечатки на документи и визуализации на оперативни справки. Интеграция с хардуер и други системи: счетоводен софтуер, ERP, CAD/CAM, Scada, Е-фактура, фискални/етикетни принтери, кантари, системи за дозиране и др. Обучение на различните потребители на място при клиента или онлайн, осигуряване на ръководство за работа.

Поддръжка и актуализация

Достъп до консултантски център при нужда от помощ с възникнали проблеми или въпроси, свързани с функционирането на модулите от системата. Гарантирана бърза реакция при проблеми с работоспособността. Максимално бърза намеса чрез отдалечен достъп и периодични посещения на място. Подпомагане на клиента при управление на достъпа на потребителите до различните функции и данни. Осигурена актуализация на софтуера в случай на задължителни законови изменения. Периодично добавяне на нови функционалности и справки. Периодична профилактика на работещата система, одит на ползването и генерираните данни Препоръки за по-добра и оптимална експлоатация на системата.

Облачни услуги

Съвременните технологии ни позволяват да предложим администрирането на ядрото на Entegra в наш дейта център. Можете да разчитате на надеждно и сигурно съхранявани бизнес данни и управление на достъпа. Дейта центърът покрива всички правила и световни стандарти по отношение на работоспособност и сигурност на данните. Освободете се от сложната администрация на сървъри и бази данни, като и разходите, които генерира тя и се концентрирайте изцяло върху бизнеса си и обслужването на клиентите. Хостване на онлайн услуги и мобилни приложения – създаване и управление на поръчки, достъп до различни функции директно през мобилно устройство (телефон или таблет).

10+ години опит ни момагат, да ви дадем по-добър резултат.