Търговия със зърно

Търговия със зърно

Търговията със зърно има своите специфики и трудности – сезонност, вариращи обеми, както и динамика на борсови цени. Същевременно с това големите обеми, влиянието на качествените показатели комплицират отчетността, съхранението и логистиката.

Entegra Agri е специализирано решение за цялостно управление на търговията със зърно, което обхваща всички звена: продажби, зърнобази, екип от търговци, които въвеждат заявки на клиенти, съхранение и логистика.
Регистрират се всички договори за покупка и за продажба с прилежащите им условия за доставка, условия за плащане, отговорен търговски представител и др. Улеснява и автоматизира значително мониторинга на напредъка на изпълнението по извозвания

Awesome Image

Наличности по зърнобази и плоски складове

Информация в реално време за наличности по култури във всички зърнобази включително и качествени показатели. Детайлни справки за движения (вход, изход), хранилища, наличности на клиенти по съхранение и др.

Получете безплатна консултация

Искаме да ви покажем най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на Entegra

Искаме да ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.