Entegra

Топ 6 ключови ползи след внедряване на Entegra ERP:

Awesome Image

10% икономия на разходи

ERP системата намалява административните и оперативните разходи чрез елиминиране и автоматизиране на повтарящи се процеси.

Awesome Image

30% улеснение на работата

Значително намалено ръчно въвеждане и двойни операции. Повече свободно време и концентрация за други задачи.

Awesome Image

30% по-добра колаборация

По-добра работа в екип и обслужване на клиенти чрез централизирани и верни бизнес данни.

60% по-надеждни данни

По-висока точност и надеждност на данните. Всички данни и анализи са лесни за използване, без риск от грешки.

Awesome Image

100% печеливши решения

Вземайте решения базирани на данни, обобщени в Entegra Agri от всички системи.

Awesome Image

Ръст на бизнеса

Постигане на чувствителен растеж на бизнеса и приходите със същия брой служители.

Управление на търговска дейност

Entegra дава възможност на компаниите ефективно да управляват всички аспекти на своя бизнес - от първоначалния контакт с клиента до изпращането на неговата поръчка.
Безупречно управление на веригите на доставки. Подобрената видимост по цялата верига на доставки позволява на мениджърите, да предвиждат и планират своите нужди за покупки и доставки.
Вашият склад е независима и жива екосистема. Entegra покрива всички аспекти на складовите операции - търсене на стоки и текущи наличности, трансфери на стоки, броене и запаси.
Продажбите – основата на всеки бизнес. Entegra предлага набор от гъвкави инструменти за ефективно управление на взаимоотношенията с клиенти и управление на продажбите. По всяко време знаете каква е вашата печалба и отчетна цена включва всички свързани разходи за доставка.

Прочети повече >

Планиране и управление на производство

Комбинация от инструменти, които ви помагат да произвеждате качествен продукт на точната цена. Чрез Entegra можете да управлявате целия производствен процес по-точно и ефективно:
Entegra разполага с пълен набор от функционалности за отлично управление на процесите на закупуване и доставка на материали и суровини за производство.
Лесна и удобна визуализация на състоянието и хода на поръчките в реално време. Допълнителни възможности за планиране и пренасрочване на производствени задачи директно чрез графика, като се използва плъзгане и пускане.
Entegra наблюдава формирането на правилни производствени разходи за производство. Много процеси, съпътстващи производството, подлежат на управление и отчитане - опаковане, палетизиране, печат на етикети, опаковъчни листове, сертификати и др.

Прочети повече >