N.E.X.T. Договори продажби зърно

N.E.X.T. Договори продажби зърно

Управление на продажби и износ на зърно

Договори продажби зърно е функционален пакет, разработен специално за компаниите търгуващи със земеделска продукция и собственици на зърнобази. Той обхваща цялостното управление на продажбите, като започва от сключването на договор – системата поддържа информация за: условия на доставка, условия на плащане, качествени показатели и др. След въвеждане на информация по договора софтуера генеририа самият документ готов за печат. Следи се детайлно изпълнението на всеки един договор по извозвания, както количествено, така качествено и парично.

Свързани продукти:


Получете безплатна консултация

Искаме да ви покажем най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на N.E.X.T.

Искаме да ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.