Договори продажби зърно

Договори продажби зърно

Управление на продажби и износ на зърно

Договори продажби зърно е функционален пакет, разработен специално за компаниите търгуващи със земеделска продукция и собственици на зърнобази. Той обхваща цялостното управление на продажбите, като започва от сключването на договор – системата поддържа информация за условия на доставка, условия на плащане, качествени показатели и др. След въвеждане на информацията Entegra Agri може да генерира договора в готов за печат вид. Следи се детайлно изпълнението на всеки един договор по извозвания, както в количествено, така и в качествено и парично отношение.

Свързани продукти:


Получете безплатна консултация

Нека Ви покажем най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на Entegra

Нека Ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.