Интеграции

Интеграции

Използвайте съществуващата инфраструктура и оборудване още по-ефективно

Уникални предимства на Entegra Agri са поддържаните възможности за обмен на данни с външни системи, както и готовността за интеграция с разнообразен софтуер и хардуер, намиращ приложение в компаниите от агробизнеса. Във всяка организация вече работят различни съществуващи софтуерни решения и оборудване, за които са вложени време и ресурси. Само интеграцията на данни в единна и основна система за управлние на бизнеса гарантира 100% покритие и обезпечаване на дейностите и процесите в организацията.

Свързани продукти:


Получете безплатна консултация

Вижте най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на Entegra Agri

Искаме да Ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.