Интеграции

Интеграции

Използвайте съществуващата инфраструктура и оборудване още по-ефективно

Едно от предимствата на Entegra като цялостно софтуерно решение е богатият набор от интеграции към външни системи. В днешно време, в ерата на дигитализацията, всяка организация вече използва различни съществуващи софтуерни решения и оборудване (хардуер), за които са вложени време и пари. От друга страна няма нито една ERP или цялостна система за управление на бизнеса, която да покрива 100% от дейностите и процесите в организацията. Интегрирането към външни системи е изключително важно за получаване на пълнофункционална и цялостна софтуерна платформа за управление на бизнеса.

Свързани продукти:


Получете безплатна консултация

Искаме да ви покажем най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на Entegra

Искаме да ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.