Софтуерния продукт N.E.X.T сменя името си на 'Entegra ERP'