N.E.X.T. Склад

N.E.X.T. Склад

Постигнете баланс между планиране и контрол на материалите

Складовият модул е една от най-важните части от всяка цялостна софтуерна система (ERP). N.E.X.T. Склад е специализирана за Агробизнеса система за управление на материали, предназначена за компании, произвеждащи, търгуващи или преработващи зърнени и маслодайни култури. С разширени опции за качествени показатели, активни вещества и др. системата осигурява едновременно планиране и контрол над материалите.

Свързани продукти:


Получете безплатна консултация

Искаме да ви покажем най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на N.E.X.T.

Искаме да ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.