Зърнопроизводство

Ефективно земеделие – превърнете данните и информацията от вашите полета в решения за повишаване на печалбата

В днешно време, за да правим печелившо земеделие е от критична важност да разполагаме с информация в реално време за вложените разходи във всяко едно поле, както и извършената работа от всяка машина и оператор. От друга страна планирането и контрола на вложените материали е сериозно предизвикателство поради факта, че зърнопроизводството е производство, което се характеризира с вариращи и променливи нужди и материали през всяка една стопанска година. Въпреки това планирането и управлението са критично важни.

N.E.X.T. Agriculture e цялостна платформа за управление от следващо поколение, която дава решение в ръцете на зърнопроизводителите да планират, проследяват, контролират и оценяват всичките процеси, които се случват както на полето така и в стопанството.
Всички мероприятия на полето и вложени материали се регистрират и проследяват от софтуерното решение: ежедневните обработки, вложените материали (гориво, торове, препарати и семена), резервни части и изразходвано гориво по машини, а от друга страна се поддържат наличностите, поръчките и доставките за склада.

С един поглед върху активния работен екран получавате информация в реално време за разходите по блокове, изписани и оставащи материали, амортизация на машините и т.н. Вземете решения базирани на данни за очаквания добив, цените на зърното, а от друга страна разходи в реално време по блокове, машини и др. и зърнените храни от една страна и реалните разходи за време на подадена машина. Бърз и удобен печат на работни карти (ежедневни листове), справки и др. Освен това N.E.X.T. има решение и за силозни стопанства и плоски складове за зърно. Ние – екипът на Ентегра знаем, че нуждите на всяко едно стопанство са различни, затова индивидуалният подход и решения според спецификите на земеделието на клиента, както и интеграцията със съществуваща инфраструктура са наши основни ценности.

Awesome Image

Експертни функционалности:

N.E.X.T. е цялостно решение за управление на стопанството, специализирано за компании занимаващи се със зърнопроизводство, но също така предлага решение за съхранение и търговия със зърно, както и преработка на селскостопанска продукция.

Awesome Image

Обработки

Бързо и лесно регистриране на всички ежедневни обработки с един запис и автоматично изписване на вложените материали от склада: гориво, торове, препарати, семена и резервни части. на Сравнявайте резултатите година с година от: блок с блок, сорт срещу сорт, хибрид срещу хибрид и т.н.

Awesome Image

Зърносъхранение

Автоматизирано заприхождаване на готовата продукция (зърно) в силози и плоски складове с изчисляване на бонификация и рефракция в реално време. N.E.X.T поддържа интеграция с електронни везни и силозни контролери. Спестете време и грешки.

Awesome Image

Складово стопанство

Планирайте, управлявайте и контролирайте наличността във всички складове на: горива и смазочни материали, торове, препарати, семена и резервни части. Планирайте поръчки навреме, за да си осигурите оптимални количества на склад. Използвайте баркодове за пълна автоматизация.

Awesome Image

Справки

Получавайте бързо и лесно справки за разходи и печалба по блокове; рентабилност по култури, сортове/хибриди и продуктивност по машини и механизатори.

Awesome Image

Интеграции

Автоматизирайте процесите и намалете ръчното въвеждане на данни - интеграция с различни системи като електронни везни, силози, уреди за лаабораторни анализи, счетоводни системи, ERP и др.

Awesome Image

Известия

Получавайте известия в реално време за всеки договор, движение на материали, продукция и др. Бъдете информирани когато сте извън офиса.

Получете безплатна консултация

Искаме да ви покажем най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на N.E.X.T

Искаме да ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.