Спедиция

Спедиция

Управление и контрол на разходите за транспорт

Entegra Agri поддържа функционален пакет за управление на спедицията в Агробизнеса. Системата следи и регистрира всеки вход и изход на превозно средство от базите независимо дали е извършен от собствен транспорт или превоз на спедиторска фирма. Приемните и експедиционни бележки регистрират автоматично всеки един транспортен курс, като по този начин служителите от отдел Спедиция получават готов списък на абсолютно всички курсове преминали през базите. Entegra Agri отнася транспортните разходи към себестойността на стоката или продукцията, а същевременно с това поддържа справка за точната стойност на услугите получени от превозвачи. По този начин освен по-добро планиране на разходите към превозвачи, бизнесът ограничава риска от загуби, свързани с фактурирани, но реално неизвършени курсове.

Свързани продукти:


Получете безплатна консултация

Нека Ви покажем най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на Entegra

Искаме да Ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.