Спедиция

Спедиция

Управление и контрол на разходите за транспорт

Софтуер за управление на спедиция в агробизнеса. Следи и регистрира всеки вход и изход на превозно средство от базите независимо дали е извършен от собствен транспорт или превоз на спедиторска фирма. Приемните и експедиционни бележки регистрират автоматично всеки един транспортен курс, като по този начин служителят, който работи със спедицията получава „на готово“ записи за абсолютно всички курсове минали през базите. Entegra отнася транспортните разходи към себестойността на стоката или продукцията, а същевременно с това дава справка за точната стойност на услугите получени от превозвачи. По този начин освен по-добро планиране на разходите към превозвачи, бизнесът ограничава загубите от фактурирани, но реално неизвършени курсове.

Свързани продукти:


Получете безплатна консултация

Искаме да ви покажем най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на Entegra

Искаме да ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.