Договори покупки

Договори покупки

Цялостно управление на изкупуването на зърнени култури

Договори покупки на зърно е надежден инструмент за управление на процесите по изкупуване на зърно за търговия, преработка и износ. Договорите се регистрират бързо и лесно, като системата поддържа информация за условия на плащане и доставка, цени, изискуеми качествени показатели и др. Entegra Agri напълно автоматично генерира договор за печат, поддържат се и Приемо-предавателни протоколи. Софтуерът следи изпълнението на договорите по доставки извършени в зърнобазата или такива, които директно се транспортират до пристанище или база на контрагент.

 

Свързани продукти:


Получете безплатна консултация

Нека Ви покажем най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на Entegra Agri

Искаме да Ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.