N.E.X.T.

Управление на търговска дейност

N.E.X.T. дава възможност на компаниите ефективно да управляват всички аспекти на своя бизнес - от първоначалния контакт с клиента до изпращането на неговата поръчка.
Безупречно управление на веригите на доставки. Подобрената видимост по цялата верига на доставки позволява на мениджърите, да предвиждат и планират своите нужди за покупки и доставки.
Вашият склад е независима и жива екосистема. N.E.X.T. покрива всички аспекти на складовите операции - търсене на стоки и текущи наличности, трансфери на стоки, броене и запаси.
Продажбите – основата на всеки бизнес. N.E.X.T. предлага набор от гъвкави инструменти за ефективно управление на взаимоотношенията с клиенти и управление на продажбите. По всяко време знаете каква е вашата печалба и отчетна цена включва всички свързани разходи за доставка.

Прочети повече >

Планиране и управление на производство

Комбинация от инструменти, които ви помагат да произвеждате качествен продукт на точната цена. Чрез N.E.X.T. можете да управлявате целия производствен процес по-точно и ефективно:
N.E.X.T. разполага с пълен набор от функционалности за отлично управление на процесите на закупуване и доставка на материали и суровини за производство.
Лесна и удобна визуализация на състоянието и хода на поръчките в реално време. Допълнителни възможности за планиране и пренасрочване на производствени задачи директно чрез графика, като се използва плъзгане и пускане.
N.E.X.T. наблюдава формирането на правилни производствени разходи за производство. Много процеси, съпътстващи производството, подлежат на управление и отчитане - опаковане, палетизиране, печат на етикети, опаковъчни листове, сертификати и др.

Прочети повече >