Преработката  на слънчоглед – доходоносна, но сложна за логистика и управление дейност.