Преработка на зърнени култури - белене, рафиниране на олио, фуражи и др.

Преработката на зърнени култури е специфично и сложно производство поради високите изисквания за качество при храните от една страна и променливите качествени показатели на суровините от друга.

Ние от Ентегра сме разработили специализирано решение базирано на дългогодишната експертиза в агросектора и интеграцията с производствено и лабораторно оборудване.

Awesome Image

Експертиза

Entegra помага на преработвателите на зърнени култури да управляват и отчитат основните си бизнес процеси - закупуване, доставка, обработка и продажба на готова продукция чрез единна софтуерна система. Прозрачният начин на работа и взаимовръзките между отделите и техните операции позволяват на ръководството да има бърз достъп до информация за: активни поръчки, произведени и изписани количества, наличност и суровини. Това предоставя възможности за оптимизация на разходите, повишаване на скоростта на изпълнение на поръчките и повече доволни клиенти.

Получете безплатна консултация

Искаме да ви покажем най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на Entegra

Искаме да ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.