Зърнопроизводство

Ефективно земеделие – превърнете данните и информацията от вашите полета в решения за повишаване на печалбата

В днешно време, за да правим печелившо земеделие е от критична важност да разполагаме с информация в реално време за вложените разходи във всяко едно поле, както и извършената работа от всяка машина и оператор. От друга страна планирането и контрола на вложените материали е сериозно предизвикателство поради факта, че зърнопроизводството е производство, което се характеризира с вариращи и променливи нужди и материали през всяка една стопанска година. Въпреки това планирането и управлението са критично важни.

С един поглед върху активния работен екран получавате информация в реално време за разходите по блокове, изписани и оставащи материали, амортизация на машините и т.н. Вземете решения базирани на данни за очаквания добив, цените на зърното, а от друга страна разходи в реално време по блокове, машини и др. и зърнените храни от една страна и реалните разходи за време на подадена машина. Бърз и удобен печат на работни карти (ежедневни листове), справки и др. Освен това N.E.X.T. има решение и за силозни стопанства и плоски складове за зърно. Ние – екипът на Ентегра знаем, че нуждите на всяко едно стопанство са различни, затова индивидуалният подход и решения според спецификите на земеделието на клиента, както и интеграцията със съществуваща инфраструктура са наши основни ценности.

Awesome Image

Експертни функционалности:

N.E.X.T. Agri e цялостна платформа за управление от следващо поколение, която дава решение в ръцете на зърнопроизводителите да планират, проследяват, контролират и оценяват всичките процеси, които се случват както на полето така и в стопанството.
Всички мероприятия на полето и вложени материали се регистрират и проследяват от софтуерното решение: ежедневните обработки, вложените материали (гориво, торове, препарати и семена), резервни части и изразходвано гориво по машини, а от друга страна се поддържат наличностите, поръчките и доставките за склада.

Получете безплатна консултация

Искаме да ви покажем най-добрите начини за оптимизиране на Вашите бизнес процеси.

Вижте всички модули на N.E.X.T

Искаме да ви покажем подробно всички продукти, които могат да повишат ефективността на Вашето стопанство.